Cock RingWeb HostingSpell Check

ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ψηφιακό Βήμα

ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ψηφιακό Βήμα

ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ψηφιακό Βήμα

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επένδυσης

Η εταιρία μας σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρίες συμβούλων του νομού μας σας παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών που θα χρειαστείτε ώστε να πραγματοποιήσετε την επένδυση του Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού της επιχείρησής σας, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, Ψηφιακό Βήμα, Ψηφιακό Άλμα και Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό, συντονισμένα, δομημένα και αξιόπιστα.

Οι εν λόγω εταιρίες συμβούλων, διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο των επενδυτικών προγραμμάτων και παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου, από την αρχή μέχρι το τελικό κλείσιμο του φακέλου.

«Ψηφιακό Βήμα»

 

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για δράσεις απόλυτα στοχευμένες στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τη δράση να ενισχυθούν για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορίας και επικοινωνιών.

 

 

Δικαιούχοι

 

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν:

 

 • τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι την 31/12/2017
 • τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV – ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της πρόσκλησης.

 

 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους, ενδεικτικά:

 • Μεταποίηση
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Κατασκευές
 • Υγεία
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο(ΚΑΔ 46, 47)
 • Μεταφορά και Αποθήκευση(ΚΑΔ 49, 50, 51, 52, 53)
 • Ενημέρωση και Επικοινωνία(ΚΑΔ 58, 59, 60, 61, 62, 63)
 • Επαγγελματικές Επιστημονικές & Τεχνικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ 71, 72, 73, 74)
 • Διοικητικές & Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ 77, 82)
 • Εκπαίδευση (ΚΑΔ 85)
 • Δραστηριότητες Ανθρώπινης Υγείας(ΚΑΔ 86, 87, 88)
 • Δημιουργικές Δραστηριότητες – Τέχνες–Διασκέδαση (ΚΑΔ 90, 91)

 

Στους παραπάνω κλάδους δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι κωδικοί δραστηριότητας.

 

 

Δαπάνες

 

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:

 

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

 

 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
 • 2 τουλάχιστον γλώσσες
 • Μobile responsive
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

 

 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
 • φιλοξενία (hosting, collocation)
 • σύνδεση στο διαδίκτυο
 • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

 

Προϋπολογισμός Επένδυσης

 

 • Ο προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί από 5.000€ έως 50.000€
 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης θα είναι 12 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του έργου

 

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

 

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα:

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β), κ.ο.κ.

*Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

 

 

Όροι και προϋποθέσεις

 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

 

Προθεσμίες Υποβολής

 

Το διάστημα υποβολής προτάσεων έχει οριστεί από 11/6/2018 έως και 17/09/2018.