Cock RingWeb HostingSpell Check

Λογιστικές Εφαρμογές

Σε ποιον απευθύνεται

Tο πληροφοριακό σύστημα Human Capital Management (H.C.M) της SingularLogic είναι ένα ιδιοπαραγώμενο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Με το συγκεκριμένο προϊόν μισθοδοτούνται σήμερα πάνω από 100.000 εργαζόμενοι, το χρησιμοποιούν πάνω από 1.000 χρήστες και συγκαταλέγονται στο πελατολόγιό του 200 και πλέον μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί του δημοσίου.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες Λεπτομέρειες

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες Λεπτομέρειες

Τι περιλαμβάνει

Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει τρία βασικά κυκλώματα

 

 • HCM Platform – Βασικό Κύκλωμα
 • HCM Financial – Οικονομικό Κύκλωμα
 • HCM Administration – Διαχειριστικό Κύκλωμα

 

Όλα τα υποσυστήματα συνδέονται μεταξύ τους και οι πρωτογενείς πληροφορίες που εισάγονται σε αυτά επαναχρησιμοποιούνται για να καλύπτονται οι ανάγκες των υποσυστημάτων.  Αυτά απεικονίζονται και αλληλεπικοινωνούν με την

 

 • HCM Intranet Portal – Ενδοεπιχειρησιακή Πύλη

Το κάθε Κύκλωμα  περιλαμβάνει υποσυστήματα.

 

Το σύστημα είναι «ανθρωπο-κεντρικό». Αυτό σημαίνει ότι ο Εργαζόμενος αποτελεί τον πυρήνα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου και όλα τα υποσυστήματα και οι πληροφορίες, περιστρέφονται γύρω από αυτόν.

 

HCM Platform – Βασικό Κύκλωμα

Πρόκειται για τον πυρήνα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου που εμπεριέχει βασικές ενότητες όπως :

 • Διαχείριση Καρτέλας εργαζομένων με προσωπικά, διοικητικά και μισθοδοτικά στοιχεία
 • Διαχείριση Προϋπηρεσίας εργαζόμενου
 • Διαχείριση Σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης
 • Διαχείριση Προστατευόμενων Μελών,
 • Διαχείριση Αδειών, Ασθενειών και Απουσιών
 • Διαχείριση Έκτακτων Προκαταβολών, Χρηματικών Διευκολύνσεων, Παροχών και Οφειλών κά
 • Μαζικές εγκρίσεις Αδειών, Ασθενειών και Απουσιών, προκαταβολών κά
 • Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Άμεση απεικόνιση (on line) δυναμολογίων και σε γραφικό περιβάλλον
 • Διαχείριση Μεταβλητών και προσθήκη στο σύστημα πεδίων ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη
 • Φόρμες γρήγορης καταχώρισης (fast entry)
 • Απόλυτα ασφαλές υποσύστημα διαχείρισης χρηστών
 • Ισχυρό υποσύστημα παρακολούθησης ιστορικότητας καταχωρήσεων, διαγραφών, διαδικασιών, ακόμα και σε επίπεδο πεδίου
 • Εύκολες εκτυπώσεις λιστών
 • Αυτόματη μεταφορά πληροφοριών λιστών σε MS-Excel για περαιτέρω επεξεργασία κ.ά

 

HCM Financial – Οικονομικό Κύκλωμα.

Περιλαμβάνει τα υποσυστήματα (λειτουργούν και ανεξάρτητα) :

 • Υποσύστημα Μισθοδοσίας
 • Υποσύστημα ΣΣΕ (Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας)
 • Κοστολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υποσύστημα Ωρομέτρησης

 

HCM Administration – Διαχειριστικό Κύκλωμα.

Περιλαμβάνει τα υποσυστήματα (λειτουργούν και ανεξάρτητα) :

 • Υποσύστημα Ανάπτυξης Προσωπικού
 • Υποσύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού
 • Υποσύστημα Μεταβολών Προσωπικού.
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Βιογραφικών
 • Υποσύστημα Εκπαίδευσης Προσωπικού
 • Υποσύστημα Ιατρικού Ελέγχου
 • Σίτιση – Εστιατόριο
 • Εταιρικά Οχήματα
 • Αξιοποίηση Γνώσεων

 

HCM Intranet Portal- Ενδοεπιχειρησιακή Πύλη

Το HCM Intranet είναι μια υπηρεσία που αποτελεί υποσύστημα του HCM. Συγκεντρώνει και εμφανίζει με λειτουργικό τρόπο πληροφορίες τόσο προσωπικές, όσο και εταιρικές, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, με απόλυτα ασφαλή τρόπο.

Εμπεριέχει δύο μεγάλες ενότητες με :

 • Εταιρικές Πληροφορίες
 • Ατομικές (του εργαζόμενου) πληροφορίες

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

 • Εξασφαλίζει τη συνέργεια μεταξύ των ανθρώπων, καθιστώντας την εργασία τους παραγωγικότερη και οικονομικότερη.
 • Έχει πολυάριθμες ενεργές εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε δραστηριότητας εξασφαλίζοντας και την λειτουργικότητα κάθετων αγορών (Τράπεζες, Κατασκευαστικές, Εμπορικές, Βιομηχανικές, Παραγωγικές, Φαρμακοβιομηχανίες, Ξενοδοχεία, Αλυσίδες Καταστημάτων, Super Market, Ασφαλιστικές κ.τ.λ.), που αποδεικνύουν την υψηλή προσαρμοστικότητα και αξιοπιστία που διαθέτει.
 • Εστιάζει στην αξιοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον παρακολούθησης, on-line και real time, όλων των επιμέρους υποσυστημάτων διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και κοστολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών (Μ.Ι.S) που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον έγκαιρο προγραμματισμό της διοίκησης.
 • Παρέχει σε όλες τι βαθμίδες της διοίκησης άμεσα, γρήγορα και με φιλικό τρόπο, πληροφορίες σε λίστες ή γραφικά, έτσι ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η παρακολούθηση και καθοδήγηση των ανθρώπων και η εξέλιξή τους.
 • Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών.
 • Προσφέρει εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης των εργαζομένων με διπλό στόχο, την εξοικονόμηση πόρων της διεύθυνσης HR της εταιρίας και της ενημέρωσης των εργαζομένων.
 • Είναι πάντοτε σύννομο και σύμφωνο με την εργατική νομοθεσία. έτσι ώστε να καλύπτει τους αλγόριθμους και τους κανόνες των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων.
 • To χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες αεροπορικές ελληνικές εταιρίες, όπως η Ολυμπιακή Αεροπορία και η Aegean Airlines
 • To εμπιστεύτηκε η Οργανωτική Επιτροπή Αθήνα 2004 για την διαχείριση των 14.000 εργαζομένων της
 • Έχει περισσότερες από 300.000 ώρες πετυχημένης λειτουργίας σε πολυάριθμες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Χρησιμοποιείται για την έκδοση της μισθοδοσίας για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους πανελλαδικά
 • Μέσα από το ειδικό portal έχετε πρόσβαση σε υλικό για περισσότερες από 160 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες, που περιλαμβάνει τόσο το κείμενο των συμβάσεων όσο και ηλεκτρονικό αρχείο για την αυτόματη ενημέρωση του SingularLogic HCM.
 • Περιλαμβάνει περισσότερες από 800 ειδικότητες στα πλαίσια των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Έχουν επενδυθεί περισσότερες από 50.000 ανθρωποώρες για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του μέχρι σήμερα.
 • Το χρησιμοποιούν καθημερινά περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι στα τμήματα μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού
 • Έχει πλούσια και κλιμακωτή λειτουργικότητα έτσι ώστε να είναι προσιτό σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους και δραστηριότητας

 

Σε ποιον απευθύνεται

Πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της Μισθοδοσίας ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα & Δημόσιους οργανισμούς.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες Λεπτομέρειες

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες Λεπτομέρειες

Τι περιλαμβάνει

 • Μισθοδοσία
 • Διαχείριση Αναδρομικών
 • Ενιαίο Μισθολόγιο
 • Κέντρα Κόστους
 • Report Generator
 • Report Generator Import

 

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

 • Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Μισθοδοσίας.
 • Προσαρμόζει οποιαδήποτε αλλαγή σε νόμους και πολιτικές αμοιβών με γρήγορο τρόπο, γιατί είναι απόλυτα παραμετρική.
 • Εκτυπώνει μισθολογικές καταστάσεις, αποδείξεις πληρωμής, βεβαιώσεις αποδοχών, καθώς και οποιαδήποτε εκτύπωση προβλέπεται από το νόμο, με οριζόμενη από το χειριστή φόρμα.
 • Παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των τυποποιημένων αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί και απόλυτη συμβατότητα με την τρέχουσα νομοθεσία.
 • Λειτουργεί στο σταθερό περιβάλλον MS DOS.
 • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.

 

Σε ποιον απευθύνεται

To e-MANPOWER αποτελεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα μισθοδοσίας και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες Λεπτομέρειες

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες Λεπτομέρειες

Τι περιλαμβάνει

 • Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Διαχείριση Εργαζομένων
 • Διαχείριση Μισθοδοσίας Προσωπικού
 • Υπολογισμό αναδρομικών
 • Διαχείριση Κέντρων Κόστους

 

 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

 •  Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Μισθοδοσίας. σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.
 • Διαχειρίζεται Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, οι οποίες ενημερώνονται μέσω Internet, με link μέσα από την εφαρμογή.
 • Διαθέτει αυτοματοποιημένες διαδικασίες υπολογισμών και καταχωρήσεων, έτσι ώστε να προφυλάσσει από χειριστικά λάθη και συγχρόνως να προσφέρει ταχύτητα στην καθημερινή λειτουργία.
 • Παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των τυποποιημένων αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί και απόλυτη συμβατότητα με την τρέχουσα νομοθεσία.
 • Παρακολουθεί απεριόριστο αριθμό εταιριών, εργαζομένων, υποκαταστημάτων και μισθοδοτικών περιόδων.
 • Μέσα από τη διαχείριση οργανωτικής δομής της επιχείρησης προσφέρει μαζική διαχείριση της μισθοδοσίας πολλών εταιριών/ υποκαταστημάτων.
 • Καλύπτει οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή σύστημα αμοιβής (ημερομίσθιοι, μισθωτοί, ωρομίσθιοι, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εποχιακοί ή μερικώς απασχολούμενοι κ.λπ.).
 • Aνεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
 • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών

 

Σε ποιον απευθύνεται

Το Accountant αποτελεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση, που ενσωματώνει με τρόπο ενιαίο τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών ενός Σύγχρονου Λογιστικού Γραφείου.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες Λεπτομέρειες

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες Λεπτομέρειες

Τι περιλαμβάνει

Συνδυασμοί Standard Standard Plus Advanced Advanced Plus Λογιστική
 Λειτουργίες
Παρακολούθηση Βιβλίων Α’ κατηγορίας
Παρακολούθηση Βιβλίων Β’ κατηγορίας
Παρακολούθηση Βιβλίων Γ’ κατηγορίας
Διαχείριση Παγίων
Διαχείριση Αξιογράφων
Διαχείριση ΚΕΠΥΟ
Δηλώσεις ΦΠΑ
Δηλώσεις Εισοδήματος
Διαχ/ση Λογιστικού Γραφείου
Μισθοδοσία
 Extra modules
Αναλυτική Λογιστική      
Ισολογισμός
Βιβλίο Κοστολογίου
Οικοδομοτεχνικά
Import/Export & Consolidation
Report Generator
M.I.S 1

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

 •  Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Λογιστικών Εφαρμογών, σε περισσότερα από 5.000 Λογιστικά Γραφεία στην Ελλάδα.
 •  Επικοινωνεί με το TaxisNet για όλες τις υποχρεώσεις των πελατών του Λογιστικού Γραφείου, αλλά και με όλες τις εφαρμογές της αγοράς (SingularLogic και όχι μόνο)
 •  Αυτοματοποιεί τις καθημερινές εργασίες για να κερδίζει ο Λογιστής σε ταχύτητα και ασφάλεια
 •  Παρέχει εύκολο σχεδιασμό και παραμετροποίηση των βιβλίων
 •  Διαθέτει δυνατότητα ομαδοποίησης εταιριών-πελατών με ομοειδείς δραστηριότητες, σε περιοχές εργασίας με κοινά αρχεία (λογαριασμούς, γραμμογράφηση βιβλίων, συναλλασσόμενους κλπ.)
 •  Μέσω ειδικού εργαλείου ανάπτυξης εκτυπώσεων, προσφέρει δυνατότητα σχεδιασμού οικονομικών αναφορών
 •  Προσφέρει τη δυνατότητα στους Λογιστές να παρέχουν στους πελάτες τους οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες (Credit Assist)
 •  Ενημερώνεται μέσω Internet με τις νέες εκδόσεις (Live Update)
 •  Υποστηρίζεται δωρεάν από το εξειδικευμένο Τμήμα Λογιστών της SingularLogic
 •  Είναι ανεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
 •  Είναι απόλυτα σύννομο και το κυριότερο, παράγει ΣΩΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας κλικ εδώ.

Please wait...