Αν.Παπανδρέου 6, Ξάνθη, 67100 Τηλέφωνο: 25410 84241
singular_logic_enterprise_erp

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) που αποτελεί δοκιμασμένο εργαλείο ανάπτυξης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων, για όλες τις μεσαίες και μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που το έχουν επιλέξει. Ενσωματώνοντας όλη την τεχνογνωσία και εμπειρία της SingularLogic, καλύπτει όλες τις λειτουργίες μιας σύγχρονης επιχείρησης και απαντά σε όλες τις σημερινές αλλά και μελλοντικές της ανάγκες.

 • Εμπορική Διαχείριση : Παρακολούθηση αποθήκης, αγορών, πωλήσεων, πωλητών.
 • Οικονομική Διαχείριση : Παρακολούθηση, προγραμματισμός και έλεγχος των οικονομικών πόρων της επιχείρησης και Γενική και Αναλυτική Λογιστική.
 • Εφοδιαστική Διαχείριση Αποθηκών : Παρακολούθηση, καταγραφή και έλεγχος της διακίνησης των ειδών σε όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Προγραμματισμός & Έλεγχος Αποθεμάτων : Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Διαχείριση στοχοθεσίας και  αναπλήρωσης των αποθεμάτων.
 • Διαχείριση Διανομών : Διαχείριση του προγραμματισμού και της εκτέλεσης των αποστολών αγαθών στον τελικό πελάτη σε όλα τους τα στάδια.  Παρακολούθηση δρομολογίων διανομών, μεταφορών πρακτορείων, συμφωνιών και τιμολογήσεων υπηρεσιών διανομών για τις 3PL και 4PL επιχειρήσεις.
 • Management Information System (M.I.S.) : Πλήρες σύστημα αναφορών και εκτυπώσεων μαζί με ενσωματωμένη γεννήτρια αναφορών με στοιχεία από όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής για την υποστήριξη του M.I.S. μιας επιχείρησης.
 • Διαχείριση Ασύρματων Τερματικών : Υποστήριξη των εργασιών που πραγματοποιούνται μέσω Ασύρματων Τερματικών (RF terminals).
 • Διαχείριση Παγίων : Παρακολούθηση των παγίων στοιχείων και διαχείριση Αποθήκης Παγίων.
 • Διαχείριση  Προϋπολογισμών : Καταχώριση των προβλέψεων, παρακολούθηση του προϋπολογισμού, έκθεση αποτελεσμάτων, αναθεώρηση του προϋπολογισμού.
 • Διοίκηση Παραγωγής : Διαχείριση Συνταγών Παραγωγής, Φασεολογίου, Εντολών Παραγωγής και Κοστολόγησης Παραγωγής.
 • Third Party Logistics : Διαχείριση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρίες 3PL για την αποθήκευση εμπορευμάτων τρίτων στους χώρους τους.
 • Παροχή Υπηρεσιών : Παρακολούθηση όλων των σταδίων μιας επισκευής, δηλ. ανάληψη, δρομολόγηση, εκτέλεση, παρακολούθηση, και τιμολόγηση της σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

 

 • Μοναδική ευελιξία
  • Ευελιξία στην αγορά του συνδυασμού όποιων λειτουργικών υποσυστημάτων χρειάζεται η επιχείρηση 
  • Ευελιξία προσαρμογής με τα προ-παραμετροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας αλλά και με το ενσωματωμένο εργαλείο customization.
  • Ευελιξία στην κάλυψη των επιχειρησιακών διαδικασιών της επιχείρησης μέσω των απεριόριστων, ευέλικτων και πλήρως διαχειρίσιμων αθροιστών, παραστατικών και οικονομικών ιεραρχιών που περιλαμβάνει το σύστημα.
  • Ευελιξία αναζήτησης της πληροφορίας από οποιαδήποτε οθόνη και για οποιαδήποτε οντότητα.
 • Απόλυτη Παραμετρικότητα
  • Δυνατότητα παραμετροποίησης των browsers, του menu καθώς ακόμα και του user interface. 
  • Δυνατότητα απεριορίστου αριθμού ιεραρχικών κατηγοριών και ειδικών πεδίων για κάθε βασική οντότητα της εφαρμογής (πελάτες, προμηθευτές, είδη κ.λπ.).
  • Δυνατότητα άντλησης συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων (reporting) σε όλα τα επίπεδα, με γραμμογραφήσεις που επιθυμεί ο χρήστης
 • Αξεπέραστη Σταθερότητα και Αξιοπιστία
  • Το SingularLogic Enterprise ERP είναι ένα σύστημα σταθερό και δοκιμασμένο.
  • Αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της κορυφαίας βάσης δεδομένων Oracle.
  • Απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 1000 επιχειρήσεων
 • Εντυπωσιακή Πληρότητα & Επεκτασιμότητα
  • Είναι ένα ολοκληρωμένο Enterprise Resource Planning (ERP) σύστημα. Αυτοματοποιεί και όλες τις λειτουργίες σχεδιασμού, προγραμματισμού και διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων, να υποστηρίζει τις καθημερινές λειτουργίες και διαδικασίες της εταιρίας
  • Είναι ένα  σύστημα πλήρως παραμετρικό και ανοιχτό ώστε να δίνει τη δυνατότητα εύκολης ανάπτυξης add-on customs ή και επέκτασης των υφιστάμενων λειτουργιών για την υποστήριξη ειδικών απαιτήσεων (API, Scripting)
 • Επένδυση Υψηλής Απόδοσης
  • Προσιτή, πληρέστατη ERP εφαρμογή, για τη μεσαία αγορά.  Σε συνδυασμό με την ευελιξία αγοράς των υποσυστημάτων που έχει ανάγκη η επιχείρηση το αρχικό κόστος επένδυσης μειώνεται ακόμα περισσότερο.
  • Ταχύτατη εγκατάσταση και συνεπώς ελαχιστοποίηση του κόστους υλοποίησής του συστήματος, μέσω των έτοιμων μοντέλων παραμετροποίησης, της αυτοματοποιημένης και αποτελεσματικής διαδικασίας migration, καθώς και της μεθοδολογίας εγκατάστασης της SingularLogic.
 • Διαχρονική Εγγύηση
  • Από την πολυετή εμπειρία της SingularLogic. Με χιλιάδες πελάτες σε όλη την Ελλάδα σε επιχειρήσεις κάθε τομέα και μεγέθους, η εμπειρία της SingularLogic, ήταν η μεγαλύτερη πηγή  γνώσης και η εγγύηση ποιότητας για ένα σύστημα σαν το SingularLogic Enterprise ERP.
  • Από την υποστήριξη του πιστοποιημένου δικτύου. Η εγκατάσταση, η εκπαίδευση στη χρήση, καθώς επίσης και η εύρυθμη λειτουργία του SingularLogic Enterprise ERP παρέχονται από πιστοποιημένους συμβούλους των SingularLogic Business Centers (SBC) – ERP Certified Partners, οι οποίοι σε στενή συνεργασία με τη SingularLogic παρέχουν πανελλαδικά ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης.