Αν.Παπανδρέου 6, Ξάνθη, 67100 Τηλέφωνο: 25410 84241
singular_logic_galaxy_hotel

Προηγμένη λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση και αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων, αλυσίδων και καταλυμάτων, βασισμένη στη σύγρονη τεχνολογία Galaxy από τη SingularLogic.

 • Booking
  • Πλάνο ∆ωµατίων
  • Πλάνο ∆ιαθεσιµότητας
  • Διαχείριση Κρατήσεων (αφίξεις, αναχωρήσεις)
  • Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι. Δυνατότητα ορισμού τιμής ανά τύπο δωματίου, χρονική περίοδο, κ.λπ.
  • Ειδικά πακέτα – Όροι διαμονής (all inclusive κ.λπ.)
  • Διαχείριση Κρατήσεων Groups
 • Billing
  • Παρακολούθηση χρεώσεων κράτησης
  • Προτιµολόγηση
  • Διαχείριση λογαριασμών κράτησης (χρεώσεις – πιστώσεις – υπόλοιπα)
  • Διαχείριση Συµβολαίων Allotments & Commitments
  • Κανόνες διαμόρφωσης ειδικών προσφορών
 • ​Invoicing
  • Έκδοση παραστατικών κατά την αναχώρηση της κράτησης
  • Δημιουργία συγκεντρωτικού τιμολογίου για τις κρατήσεις χρεώστη
  • Πλήρης διαχείριση υπολοίπων χρεωστών – πελατών
 • ​Web booking: Διασύνδεση με συστήματα online κρατήσεων και συστήματα διαχέιρησης καναλιών διανομής (web booking engines, Channel management, OTAs, GDS etc)
  • Ενημέρωση τρίτων συστημάτων για τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου βάσει οριζόμενων κανόνων
  • Ενημέρωση του πλάνου με τις κρατήσεις που προέρχονται από τα εξωτερικά συστήματα
 • Housekeeping (Οροφοκομία)
  • Παρακολούθηση κατάστασης δωματίου (room status)
  • Παρακολούθηση εργασιών ανά καμαριέρα
  • Παρακολούθηση συχνότητας αλλαγών λινών

 

 • Warehouse / F&B
  • Εμπορική διαχείριση: Διαχείριση ξενοδοχειακής αποθήκης, τιμοκατάλογοι αγορών και πωλήσεων, παραστατικά πωλήσεων / αγορών / ειδών
  • Χρηματοοικονομική διαχείριση: Προμηθευτές / Πελάτες / Χρεώστες / Πιστωτές / Πωλητές / Εισπράκτορες / Αντιπρόσωποι. Οικονομικές εγγραφές. Διαχείριση αξιογράφων
  • Διοικητική πληροφόρηση – Reporting: Εργαλείο εύκολου σχεδιασμού εκτυπώσεων (Report Generator). Έτοιμες αναφορές & OLAP views. Εικόνα επιχείρησης
 • Γενική λογιστική
 • Έσοδα – Έξοδα
 • Διαχείριση παγίων
 • Μισθοδοσία – Galaxy Payroll
 • Galaxy CRM / CRN Start
  • Συνολική παρακολούθηση των σχέσεων με τους πελάτες
  • Ενέργειες Sales & Marketing
  • Διαχείριση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων
  • Διαχείρηση λοιπών υπηρεσιών και πόρων (Spa, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.)

Galaxy Retail & Galaxy Restaurant

 • Point of sales: Διαχείριση πωλήσεων των τμημάτων ενός ξενοδοχείου (café bar, εστιατόριο, shops). Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων (POS) & Touch screen και επικοινωνία με το Front office
 • Mobile POS: Χρήση ασύρματων τερματικών για παραγγεοληψία στους χώρους εστίασης

Σύνδεση με εξωτερικά συστήματα

 • Τηλεφωνικά κέντρα (PBX: one way, two way)
 • Υπηρεσίες PAY TV
 • Ηλεκτρομαγνητικές ή μηχανικές κλειδαριές (Locking System)
 • Διεθνείς πλατφόρμες για αυτόματη αποστολή παραστατικών σε συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία (e-billing)

Σημεία υπεροχής στη διαχείριση του ξενοδοχείου σας !

 • Εξαιρετικά εύκολο και διαδρατικό πλάνο δωμστίων
 • Πληροφόρηση στα μέτρα κάθε ξενοδοχείου
 • Εξατομικευμένο περιβάλλον εργασίας
 • Ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα Galaxy
 • Ολοκληρωμένη και ευέλικτη εμπορική – οικονομική διαχείριση
 • Πρόσβαση μέσω smartphone, tablet και web browser

Συλλογή Φωτογραφιών Προγράμματος