Αν.Παπανδρέου 6, Ξάνθη, 67100 Τηλέφωνο: 25410 84241
Singualr logic moreplus

Tο SingularLogic moRE plus αποτελεί την ιδανική λύση για επιχειρήσεις που επιθυμούν να οργανώσουν το τμήμα πωλήσεών τους και να αυτοματοποιήσουν την διαδικασία της παραγγελιοληψίας και των εργασιών πωλήσεών τους απομακρυσμένα.

Περιλαμβάνει λειτουργικότητες οι οποίες αλληλεπιδρούν με τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης, όπως εμπορολογιστικές εφαρμογές, ERPs, CRMs και άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές, για άντληση κρίσιμων πληροφοριών και πραγματοποίηση κινήσεων.

To moRE plus λειτουργεί σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Αndroid, ενώ διαθέτει προσαρμογή οθόνης τόσο για κινητές συσκευές όσο και για tablets.

Αυτοματοποίηση των διαδικασιών απομακρυσμένης παραγγελιοληψίας αυτόνομα ή σε διασύνδεση με το ERP της επιχείρησης. Προβολή σε πραγματικό χρόνο δεδομένων τα οποία έχει η εταιρεία στο back-office. Ενδεικτικά παρέχονται πληροφορίες για πελάτες, είδη, παραγγελίες και στατιστικά στοιχεία (αναφορές/καρτέλα κ.λπ.)

 • Διασύνδεση (on line) και συγχρονισμός των δεδομένων του πωλητή με τα συστήματα ERP και τις εμπορικές εφαρμογές της SingularLogic
 • Επικοινωνία με συστήματα ERP τρίτων κατασκευαστών (μέσω import/export)
 • Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τη διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών των πωλητών (καρτέλες πελατών, παραγγελίες, τιμές, κ.λπ.)
 • Δημιουργία και τροποποίηση ημερήσιου δρομολογίου
 • Ευκαιρίες πώλησης (sales opportunities)
 • Καταχώρηση παραγγελιών
 • Παρακολούθηση ιστορικού παραγγελιών του κάθε πελάτη
 • Στατιστικά πωλήσεων προς τον πελάτη, συνολικά του πελατολογίου του πωλητή και συγκριτικά με το προηγούμενο έτος
 • Πραγματοποίηση εισπράξεων
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων
 • Διαχείριση δραστηριοτήτων πωλήσεων CRM
 • Αυτόματος και πλήρης έλεγχος των αποθεμάτων
 • Στατιστικά και αναφορές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πωλητή
 • Ιστορικότητα στοιχείων ανά είδος και ανά πελάτη
 • Χρήση GPS για την καταγραφή του στίγματος τη στιγμή της παραγγελιοληψίας

 

Διασύνδεση με Galaxy CRM για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων των πελατών (υπάρχοντες ή δυνητικούς) και την καταγραφή των μετρήσεων Merchandising.

 • Παρακολούθηση επαφών
 • Διαχείριση δραστηριοτήτων πωλήσεων
 • Παρακολούθηση των εγκαταστάσεων (assets) που έχει ο πελάτης
 • Διεκπεραίωση αιτημάτων επαφών (service requests)
 • Καταγραφή μετρήσεων Merchandising
 • Ερωτηματολόγια
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων και αποστολής email & sms μέσα από την εφαρμογή

Το xVan παρέχει το σύνολο της λειτουργικότητας του Sales και επιπλέον ολοκληρωμένη διαχείριση παραστατικών πώλησης xVan, για διεκπεραίωση πωλήσεων επί αυτοκινήτου.

 • Εμπορικές και πιστωτικές πολιτικές
 • Εκτυπώσεις με φορητό εκτυπωτή, μέσω θερμικών εκτυπωτών
 • Διαχείριση παραστατικών xVan και επιστροφών
 • Διαχείριση εισπράξεων
 • Δρομολόγιο επισκέψεων
 • Ερωτηματολόγια
 • Διαχείριση δραστηριοτήτων CRM (αιτήματα, παράπονα κ.λπ.)
 • Συνολική εικόνα πελάτη
  • Εμπορική εικόνα πελάτη (Τζίρος, πιστωτικό όριο, εμπορική πολιτική)
  • Ιστορικό δραστηριοτήτων
  • Ιστορικό παραστατικών πωλήσεων
  • Εκκρεμείς παραγγελίες
  • Κατάσταση αξιογράφων
  • Συγκριτικά πωλήσεων
  • Γκάμα ειδών πελάτη
 • Επιλογή χρήσης από 2 layout themes (Λευκό – Μαύρο)
 • Δυνατότητα χρήσης φωτοκαταλόγου για επιλογή ειδών στο παραστατικό
 • Πρόσθετοι έλεγχοι καταχωρήσεων παραστατικών
 • Υποστήριξη διαδικασίας ΣΔΕ off line
 • Δυνατότητα εκτύπωσης εισπράξεων
 • Εκτυπώσεις ελέγχου που αφορούν xVan διαδικασίες
 • Εφαρμογή εμπορικών πολιτικών off line, καθώς και fast εμπορικές πολιτικές*
 • Δυνατότητα καταγραφής δραστηριότητας Μerchandising*
 • Υποστήριξη Τριγωνικών συναλλαγών πωλήσεων*
 • Ερωτηματολόγια
 • Δυνατότητα εκτυπώσεων σε θερμικούς εκτυπωτές
 • Πρόσθετες ενέργειες διαμόρφωσης δρομολογίου 
 • Υποστήριξη εμφάνισης visit plan*
 • Βελτιστοποίηση διαδικασιών συγχρονισμού δεδομένων και δεδομένων αναφορών
 • Γενικές βελτιώσεις στην ταχύτητα και το περιβάλλον λειτουργίας της εφαρμογής

*Η δυνατότητα υποστηρίζεται μόνο με backoffice Galaxy

Συλλογή Φωτογραφιών Προγράμματος