Αν.Παπανδρέου 6, Ξάνθη, 67100 Τηλέφωνο: 25410 84241

Η Πρώτη Σας Επιλογή Στο Τομέα

Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων

Η Εξειδίκευσή Μας

Παρέχουμε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις βέλτιστης ποιότητας για περισσότερη αξία στους πελάτες μας ώστε να κερδίζουμε το σεβασμό και την αφοσίωσή τους.

Εγκεκριμένος Προμηθευτής!

Η Computer Consulting είναι Εγκεκριμένος Προμηθευτής για τα προγράμματα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» & «Ψηφιακές Συναλλαγές»,
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ψηφιακά Εργαλεία MME
Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Ψηφιακές Συναλλαγές
Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Greece 2.0_NextGeneration_gr_1
epsilon_singular_logic2

Η Computer Consulting Ν. Αλμπανόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ  από το 2004 έχει προχωρήσει σε  στρατηγική συνεργασία με την SingularLogic αποκτώντας το τίτλο του Business Partner .

Η Computer Consulting Ν. Αλμπανόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ  είναι μια εταιρία πληροφορικής εξουσιοδοτημένη , πιστοποιημένη και εξειδικευμένη  για την διάθεση και υποστήριξη των εφαρμογών  της SingularLogic .

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής που σας ενδιαφέρει

singular-logic-hero
twinsoft
twinsoft_orexsys2

Η Computer Consulting Ν. Αλμπανόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ από το 2005 επέλεξε σαν στρατηγικό της συνεργάτη για  Tτον χώρο της εστίασης την εταιρία Twinsoft .

Η Twinsoft είναι μια εταιρία με μεγάλη και πολύχρονη
τεχνογνωσία στον χώρο της εστίασης και εξειδικευμένη
στην ιδιαίτερα απαιτητική αγορά HO.RE.CA.

H σουίτα των εφαρμογών της Twinsoft σε συνδυασμό το κατάλληλο Υλικό είναι η λύση για την ασύρματη παραγγελιολήψια σε Cafe – Restaurant και Ηotel

coco-eisrown-ekrown

Η Computer Consulting Ν. Αλμπανόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ  δραστηριοποιείτε στην εγκατάσταση πληροφορικών Συστημάτων Ελέγχου Εισροών – Εκροών  σε πρατήρια υγρών καυσίμων .  Το 2011 πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης σαν Εγκαταστάτης     Συστημάτων Εισροών – Εκροών .

Η Computer Consulting Ν. Αλμπανόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ έχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, με μεγάλη εγκαταστημένη βάση πρατηρίων στην  Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,και σας προτείνει ειδικά σχεδιασμένες σύννομες και δοκιμασμένες λύσεις , που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες κάθε πρατηρίου

Η Computer Consulting Ν. Αλμπανόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ διαθέτει άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό , εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την άμεση υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών της