Αν.Παπανδρέου 6, Ξάνθη, 67100 Τηλέφωνο: 25410 84241
singular_logic_humancapitalmanagement_0

Tο Human Capital Management (HCM) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Με το HCM μισθοδοτούνται σήμερα πάνω από 200.000 εργαζόμενοι, το χρησιμοποιούν πάνω από 1.000 χρήστες και συγκαταλέγονται στο πελατολόγιό του 300 και πλέον μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί του δημοσίου.

Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει τρία βασικά κυκλώματα

 • HCM Platform – Βασικό Κύκλωμα
 • HCM Financial – Οικονομικό Κύκλωμα
 • HCM Administration – Διαχειριστικό Κύκλωμα

 

Όλα τα υποσυστήματα συνδέονται μεταξύ τους και οι πρωτογενείς πληροφορίες που εισάγονται σε αυτά επαναχρησιμοποιούνται για να καλύπτονται οι ανάγκες των υποσυστημάτων.  Αυτά απεικονίζονται και αλληλεπικοινωνούν με την

 • HCM Intranet Portal – Ενδοεπιχειρησιακή Πύλη

 

 • Εξασφαλίζει τη συνέργεια μεταξύ των ανθρώπων, καθιστώντας την εργασία τους παραγωγικότερη και οικονομικότερη
 • Έχει πολυάριθμες ενεργές εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε δραστηριότητας εξασφαλίζοντας την λειτουργικότητα κάθετων αγορών
 • Εστιάζει στην αξιοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον παρακολούθησης, on-line και real time, όλων των επιμέρους υποσυστημάτων διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και κοστολόγησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών (Μ.Ι.S) που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων
 • Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων
 • Προσφέρει εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης των εργαζομένων με  στόχο, την εξοικονόμηση πόρων της διεύθυνσης HR της εταιρίας και της ενημέρωσης των εργαζομένων
 • Είναι πάντοτε σύννομο και σύμφωνο με την εργατική νομοθεσία
 • Χρησιμοποιείται για την έκδοση της μισθοδοσίας για περισσότερους από 200.000 εργαζομένους πανελλαδικά
 • Μέσα από το ειδικό portal παρέχεται πρόσβαση τους πελάτες σε υλικό για περισσότερες από 160 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες
 • Περιλαμβάνει περισσότερες από 800 ειδικότητες στα πλαίσια των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Το προιόν έχει εγκατασταθέι σε πλήθος επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως:

 • ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, JUMBO, ELMEK SPORT, SPRIDER, KANTOR, MANPOWER TEAM, GRAND BRETAGNE HOTEL, ΗYATT REGENCY, CLUB MEDITERANEE, TOYOTA ΕΛΛΑΣ ABEE,
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ,
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΑΙΤΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΟΡΓAΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, κ.ά.