Αν.Παπανδρέου 6, Ξάνθη, 67100 Τηλέφωνο: 25410 84241

Ολοκληρωμένη λύση για πρατήρια υγρών καυσίμων Τιμολόγηση επί βυτιοφόρου

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από τη SingularLogic, οδηγεί την αγορά λιανικής στο μέλλον.

 • Eξειδικευμένο POS & οθόνη αφής
 • Προηγμένο και ευέλικτο λογισμικό
 • Οθόνη Πελάτη
 • Φορολογικό μηχανισμό & θερμικό εκτυπωτή ή φορολογικό εκτυπωτή
 • Διασύνδεση με πολλά περιφερειακά, όπως scanner, συρτάρι κλπ
 • Βιβλίο οχημάτων
 • Advanced promos
 • Advanced custom views
 • Σύνδεση με Station Manager
 • Παραστατικά πωλήσεων
 • Παραστατικά παραλαβών
 • Διαχείριση τύπου
 • Διαχείριση ειδών
 • Εκπτωτική πολιτική
 • Διαχείριση πελατών
 • Διαχείριση συναντήσεων
 • Διαχείριση προμηθευτών
 • Ημερήσιες αναφορές
 • Αναφορές πωλήσεων
 • Διαμόρφωση οθονών
 • Messaging
 • CTI
 • Loyalty system

Χαρακτηριστικά

Το Galaxy Retail είναι μια εφαρμογή λιανικής πώλησης που έχει τη δυνατότητα να δουλεύει αυτόνομα ή σε συνεργασία με την back office εφαρμογή.

Διαχείριση πελατών

 • Η εφαρμογή όταν έχει συνδεθεί με την back office εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα της επιλεκτικής μεταφοράς των πελατών στο One Touch Retail και των παρελκόμενων αυτών κυκλωμάτων (π.χ. κατηγορίες πελατών, Δ.Ο.Υ, κατηγορία Φ.Π.Α, νόμισμα πελάτη)
 • Όταν ο πελάτης δημιουργηθεί στο One Touch Retail υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του στην back office εφαρμογή και η ενσωμάτωση του στο υπάρχον πελατολόγιο.
 • Στην περίπτωση που ο πελάτης δημιουργηθεί στο One Touch Retail και συμμετέχει σε παραστατικό πριν αποσταλούν τα στοιχεία του στο back Office τότε η εφαρμογή αναλαμβάνει αυτόματα πρώτα να στείλει τα στοιχεία του πελάτη και μετά το παραστατικό ώστε να καταχωρηθεί σωστά η συναλλαγή στο back Office.
 • Μέσα από την εφαρμογή υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης αναλυτικά του ιστορικού των πωλήσεων του πελάτη καθώς και της καρτέλας του.
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης προειδοποιητικού μηνύματος κατά την συμμετοχή του πελάτη σε παραστατικό.
 • Επιπλέον από την εφαρμογή μπορούμε να ορίσουμε το πιστωτικό όριο του πελάτη, να παρακολουθήσουμε το χρηματοοικονομικό του υπόλοιπο και να ορίσουμε αν επιδέχεται εκπτώσεις η όχι.

Εκπτωτική πολιτική

Ο χρήστης της εφαρμογής έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει πολιτική έκπτωσης στην απόδειξη χειροκίνητα την ώρα της συναλλαγής ή να δημιουργήσει σενάριο εκπτώσεων. Αναλυτικά μπορεί να δημιουργήσει εκπτώσεις :

 • Ανά κατηγορία πελατών
 • Ανά είδος
 • Ανά είδος και κατηγορία πελάτη.
 • Από την εφαρμογή υπάρχει η δυνατότητα ορισμού των εκπτώσεων με βάση την ημέρα και την ώρα ώστε να καλύπτονται συγκεκριμένες απαιτήσεις της λιανικής(πχ. Happy hour).

Διαχείριση προμηθευτών

 • Η εφαρμογή όταν έχει συνδεθεί με την back office εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα της επιλεκτικής μεταφοράς των προμηθευτών στο One Touch Retail και των παρελκόμενων αυτών κυκλωμάτων (πχ. κατηγορίες προμηθευτών, Δ.Ο.Υ, κατηγορία Φ.Π.Α, νόμισμα προμηθευτή)
 • Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης ιστορικού του προμηθευτή καθώς και του υπολοίπου του.
 • Υπάρχει δυνατότητα προειδοποιητικού μηνύματος κατά την καταχώρηση των παραστατικών.

Διαχείριση ειδών

 • Η εφαρμογή όταν έχει συνδεθεί με την back office εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα της επιλεκτικής μεταφοράς των ειδών στο One Touch Retail καθώς και παρελκόμενων κυκλωμάτων (πχ. κατηγορίες ειδών, κατηγορία Φ.Π.Α, τμήμα, συντελεστής Φ.Π.Α).
 • Τα είδη μεταφέρονται στο One Touch Retail μαζί με τους εναλλακτικούς κωδικούς και με όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών, δηλαδή χρώμα-μέγεθος-στυλ .
 • Επίσης μεταφέρονται τα ζυγιστικά είδη και υποστηρίζεται η δυνατότητα δημιουργίας μάσκας ζυγιστικού barcode για την αναγνώριση των κωδικών από ζυγιστικές μηχανές.
 • Επιπλέον στα είδη μπορούμε να δημιουργήσουμε συνταγές ειδών με συγκεκριμένα συστατικά, καθώς και συντιθέμενα είδη με λίστα επιλογής υλικών διαθέσιμα προ επιλογή κατά την καταχώρηση του είδους στο παραστατικό. Στα συντιθέμενα είδη μπορούμε να επιλέξουμε την αξία και την ποσότητα κάθε συστατικού και να ορίσουμε αν θέλουμε η αξία του συντιθέμενου να ορίζεται από τις επιμέρους αξίες των συστατικών ή από μια ανεξάρτητη τιμή.
 • Κατά την τιμολόγηση των ειδών που αναφέρονται σε χρώμα – μέγεθος και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αν δοθεί ο κύριος κωδικός του είδους εμφανίζεται πίνακας με τα διαθέσιμα χρώματα μεγέθη από τα οποία μπορούμε να συνθέσουμε αυτόματα τον εναλλακτικό κωδικό του είδους.
 • Επίσης παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας φυσικής απογραφής από το σημείο πώλησης και αυτόματης ενημέρωσης της αποθήκης της back office εφαρμογής

Παραστατικά πωλήσεων

 • Η εφαρμογή μας δίνει την δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων λιανικής είτε ονομαστικά σε συγκεκριμένο πελάτη είτε γενικά στον πελάτη λιανικής και τιμολογίων με τιμές λιανικής.
 • Επίσης υποστηρίζεται η καταχώρηση της παραγγελίας και η μετέπειτα προσθήκη σε αυτήν ειδών πριν από τον μετασχηματισμό της ή κατά την διάρκεια του μετασχηματισμού.
 • Μπορούμε να κάνουμε συνένωση δύο παραγγελιών σε μία ή και διάσπαση μιας παραγγελίας σε δύο.
 • Κατά την διάρκεια της συναλλαγής έχουμε την δυνατότητα να θέσουμε σε αναμονή την συναλλαγή και προχωρήσουμε στην έκδοση μιας νέας συναλλαγής. Αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε για απεριόριστο αριθμό συναλλαγών μέσα στην μέρα.
 • Υποστηρίζεται η ανάγκη για υπολογισμό της ποσότητας βάση της αξίας.
 • Μπορούμε να εκτελέσουμε πώληση με μικτό τρόπο πληρωμής να εισπράξουμε χρήματα προκαταβολικά από πελάτη και πραγματοποιήσουμε κινήσεις πληρωμών.

Παραστατικά παραλαβών

 • Καλύπτεται η ανάγκη για παραλαβή απευθείας στο κατάστημα λιανικής με παραστατικό παραλαβής που στη συνέχεια ενημερώνει για την παραλαβή την back office εφαρμογή.
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης ποσοτικού παραστατικού για την εισαγωγή ή την εξαγωγή ειδών που στη συνέχεια ενημερώνει την αποθήκη στην back o εφαρμογή.

Διαμόρφωση οθονών

 • Η διαμόρφωση της οθόνης του χρήστη είναι πλήρως παραμετροποίηση και μπορεί να προσαρμοστεί ακριβώς στης ανάγκες του.
 • Η διαμόρφωση μπορεί να γίνει και ανά χρήστη και ανά ομάδα χρήστη
 • Υπάρχει η δυνατότητα για αντιστοίχηση των ειδών σε πλήκτρα, καθώς και των πελατών. Επίσης μπορούμε να θέσουμε οποιοδήποτε περιορισμό στα δικαιώματα του χρήστη, τον οποίο περιορισμό μπορούμε να άρουμε χρησιμοποιώντας το κλειδί του Administrator.

Ημερήσιες αναφορές

 • Για κάθε βάρδια χειριστή δίνεται η δυνατότητα Αναφοράς κλεισίματος Βάρδιας στην οποία εμπεριέχονται συγκεντρωτικά οι κινήσεις της βάρδιας και το ποσό είσπραξης ανά τρόπο πληρωμής και συντελεστή Φ.Π.Α.
 • Ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά υπάρχει και Αναφορά κλεισίματος Ημέρας που αφορά των σύνολο των κινήσεων της ημέρας.
 • Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και για την κίνηση των ταμείων της εφαρμογής

Αναφορές πωλήσεων

 • Η εφαρμογή διαθέτει αναλυτικά report πωλήσεων, με δυνατότητα αποθήκευσης του πλέγματος της εκτύπωσης, ώστε να μην χρειάζεται ο χρήστης να δημιουργεί εκ νέου την αναφορά .
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ή και αφαίρεσης πεδίων από την λίστα των εκτυπώσεων .
 • Δημιουργία εκτυπώσεων σε 2 διαστάσεις καθώς και απεικόνιση αυτών σε γράφημα.

Διαχείριση τύπου

Έχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης παραλαβής και επιστροφής έντυπου και περιοδικού τύπου με αυτόματο υπολογισμό των ποσοστών κέρδους.

Διαχείριση συναντήσεων

Δημιουργία καταχώρησης συνάντησης σε όψη ημερολογίου και μετασχηματισμό της καταχώρησης σε παραστατικό σύμφωνα με την προσφερόμενη υπηρεσία .

Loyalty system

Είναι το bonus system του One Touch Retail. Μέσω αυτού μπορούν να αποκτήσουν πόντους τα είδη, οι κατηγορίες ειδών, οι πελάτες, οι κατηγορίες πελατών ή και συνδυασμός των προηγουμένων και να αποδοθούν δώρα ή εκπτώσεις όταν το μέλος (κάτοχος της κάρτας) φτάσει σε συγκεκριμένο όριο πόντων.

CTI

Σύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα που ενημερώνουν αυτόματα την εφαρμογή για τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλίσεις.

Messaging

Αποστολή μηνυμάτων (sms,mail) με κεντρική διαχείριση από το One touch Retail

 • Συνολική λύση software & hardware μαζί
 • Ταχύτητα στις συναλλαγές, ελαχιστοποίηση αναμονής σε ουρά
 • Η εφαρμογή λειτουργεί αυτόνομα ή σε συνεργασία με την back office εφαρμογή
 • Ασφάλεια και έλεγχος στο ταμείο
 • Πλήρης λειτουργικότητα λιανικής (αναμονή ταμείου, επιστροφές,
  πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, πελατολόγια, προγράμματα πιστότητας, ξένο νόμισμα)
 • Ασφάλεια συναλλαγών – ορισμός δικαιωμάτων ανά χρήστη
 • Πλούσιες αναφορές πωλήσεων
 • Παρακολούθηση πωλητών και παραγγελιών πελατών
 • Συγχρονισμός On/Off line
 • Ευέλικτη, προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε ανάγκες, οθόνη αφής
 • Υψηλή αισθητική και καλύτερο design/ εξοικονόμηση χώρου

Συλλογή Φωτογραφιών Προγράμματος