Αν.Παπανδρέου 6, Ξάνθη, 67100 Τηλέφωνο: 25410 84241
singular_logic_mygalaxy

Υπηρεσία cloud & mobile computing

H υπηρεσία myGalaxy view προσφέρει διαδικτυακή πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες από παντού με τη χρήση smartphonetabletlaptop και Η/Υ. Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης, αλλά και σε κάθε εργαζόμενο που βρίσκονται συχνά εκτός γραφείου.

Οι εταιρικές πληροφορίες που αφορούν σε στοιχεία πελατών και πωλήσεων, ταμειακές ροές, αξιόγραφα, αποθέματα, διαθεσιμότητα πρώτων υλών κ.ά., απεικονίζονται σε αναφορές, γραφήματα και χάρτες (δείτε παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα) και έχουν σχεδιαστεί για τις εφαρμογές της SingularLogic ώστε να εκτελούνται με τη χρήση δυναμικών φίλτρων.

Το myGalaxy view λειτουργεί με : Galaxy, Next, Control, Omega, Sen

Η υπηρεσία προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ στα πλαίσια της σύμβασης βελτιωμένων εκδόσεων της εφαρμογής της SinglarLogic που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Στοιχεία πωλήσεων

 • Top 20 είδη (βάσει όγκου πωλήσεων)
 • Top 20 είδη (βάσει τζίρου)
 • Top 20 πελάτες (βάσει τζίρου)
 • Εκκρεμή δελτία αποστολής
 • Εκκρεμείς παραγγελίες

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία (εισπράξεις – πληρωμές  &  αξιόγραφα)

 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας εισπρακτέων αξιογράφων)
 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας ληξιπρόθεσμων εισπρακτέων αξιογράφων)
 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας πληρωτέων αξιογράφων)
 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας ληξιπρόθεσμων πληρωτέων αξιογράφων)
 • Ληξιάριο εισπρακτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο ληξιπρόθεσμων εισπρακτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο πληρωτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο ληξιπρόθεσμων πληρωτέων αξιογράφων

Στοιχεία πωλήσεων

 • Πωλήσεις ανά Περίοδο (συγκριτική εικόνα χρήσεων)
  • Συγκριτική εικόνα πωλήσεων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης
  • Trend πωλήσεων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία (εισπράξεις – πληρωμές  &  αξιόγραφα)

 • Εικόνα αξιογράφων ανά Νομό
  • Εισπρακτέα vs Πληρωτέα αξιόγραφα
  • Ληξιπρόθεσμα εισπρακτέα αξιόγραφα
  • Ληξιπρόθεσμα πληρωτέα αξιόγραφα
 • Εισπράξεις ανά Νομό
 • Εισπράξεις ανά Νομό (ανάλυση τρόπων πληρωμής)
  • Συνολικές εισπράξεις
  • Άμεσες εισπράξεις
  • Εισπράξεις με αξιόγραφα (εισπρακτέα & ληξιπρόθεσμα εισπρακτέα)
 • Εισπράξεις ανά Περίοδο
  • Εισπράξεις (μεγέθη & trend)
  • Άμεσες εισπράξεις vs Εισπράξεις με αξιόγραφα
 • Πωλήσεις vs Εισπράξεις ανά Νομό  &  ανά Περίοδο
  • Τζίρος, Εισπράξεις & Trend
  • Ποσοστιαία ανάλυση βάσει τζίρου
  • Ποσοστιαία ανάλυση βάσει εισπράξεων
 • Εισπράξεις vs Πληρωμές ανά Νομό  &  ανά Περίοδο (σύγκριση τρόπων πληρωμής)
  • Εισπράξεις vs Πληρωμές (μεγέθη & trend)
  • Άμεσες εισπράξεις vs Άμεσες πληρωμές (μεγέθη & trend)
  • Εισπράξεις με αξιόγραφα vs Πληρωμές με αξιόγραφα (μεγέθη & trend)

Στοιχεία πωλήσεων

 • Πωλήσεις ανά Δήμο  &  ανά Νομό

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία (εισπράξεις – πληρωμές  &  αξιόγραφα)

 • Εισπράξεις ανά Δήμο  &  ανά Νομό
 • Εισπρακτέα αξιόγραφα ανά Δήμο  &  ανά Νομό
 • Εισπρακτέα αξιόγραφα ληξιπρόθεσμα ανά Δήμο  &  ανά Νομό
 • Πληρωμές ανά Δήμο  &  ανά Νομό
 • Πληρωτέα αξιόγραφα ανά Δήμο  &  ανά Νομό
 • Πληρωτέα αξιόγραφα ληξιπρόθεσμα ανά Δήμο  &  ανά Νομό

 

 • Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Πλήθος έτοιμων αναφορών, γραφημάτων και χαρτών
 • Χαρτογραφική απεικόνιση δεδομένων σε επίπεδο Νομού, Δήμου, κ.λπ.
 • Ενσωματωμένο εργαλείο διαμόρφωσης αναφορών, γραφημάτων και χαρτών

Παράλληλα, η SingularLogic σε συνεργασία με τη Microsoft ανέπτυξε το myGalaxyview ως δωρεάν Windows Store application για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows 8.1, προσφέροντας απομακρυσμένη πρόσβαση και εκτέλεση αναφορών, γραφημάτων και χαρτών, που έχουν σχεδιαστεί για τις εφαρμογές της SingularLogic, μέσω φορητών συσκευών (laptop, tablet). 
Η υλοποίηση βασίζεται στη φιλοσοφία σχεδίασης Modern UI (User Interfaceτης Microsoft και αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες αφής και τα πλεονεκτήματα τωνWindows 8.1, ενώ υπάρχει και αντίστοιχη desktop εφαρμογή, μέσω της οποίας είναι εφικτή η διαχείριση και ο εμπλουτισμός των εκάστοτε στοιχείων που είναι διαθέσιμα μέσω του myGalaxy view στα Windows 8.1.   

Βασικά χαρακτηριστικά του myGalaxy view για συσκευές με Windows 8.1 :

 • Προεπισκόπηση αναφορών με υποστήριξη κίνησης αφής και μεγέθυνσης
 • Εύκολος ορισμός των αγαπημένων αναφορών, διαγραμμάτων και χαρτών 
 • Εξαγωγή αναφορών σε PDF και Excel με δυνατότητα εσωτερικής προεπισκόπησης σε PDF 
 • Δυνατότητα περιαγωγής των ρυθμίσεων και των δεδομένων της εφαρμογής 
 • Ειδοποιήσεις χρήστη 
 • Δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων 
 • Κινούμενα γραφικά.

Συλλογή Φωτογραφιών Προγράμματος