Αν.Παπανδρέου 6, Ξάνθη, 67100 Τηλέφωνο: 25410 84241
Euromare Losito Francesco

Η LOSITO FRANCESCO ΜΟΝ ΕΠΕ EuroMare είναι μια σύγχρονη, καθετοποιημένη βιομηχανία που δραστηριοποιείται στο κλάδο των φρέσκων και κατεψυγμένων αλιευμάτων . Διαθέτει Υδατοκαλλιέργιες παρέχει υπηρεσίες Επεξεργασία – Συντήρηση καθώς επίσης και στο χονδρικό εμπόριο και εξαγωγές ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

Η Computer Consulting Ν. Αλμπανόπουλος & Σια ΟΕ το 2016 ανέλαβε να σχεδιάσει το νέο πληροφορικό σύστημα της EuroMare . Οι ιδιαιτερότητες που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε στην EuroMare ήταν ότι στις πρώτες ύλες καθώς επίσης και στα προϊόντα γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι από την κτηνιατρική υπηρεσία οι οποίες θα πρέπει να καταγράφονται στο νέο πληροφορικό σύστημα. Μια ακόμα ιδιαιτερότητα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ήταν ότι υπάρχει η υποχρέωση να έχουμε πλήρης Ιχνηλασιμότητα σε όλα μας τα προϊόντα .Τέλος θα έπρεπε να γίνει μεταφορά όλων των δεδομένων που έχει η Euromare στο παλιό της πληροφοριακό σύστημα

Η επιλογής μας στην υλοποίηση του πληροφορικού συστήματος της EuroMare με την χρήση της εφαρμογής Galaxy της SingularLogic ήταν για εμάς η ενδεδειγμένη και ασφαλής για να καλύψουμε αυτές τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες