Αν.Παπανδρέου 6, Ξάνθη, 67100 Τηλέφωνο: 25410 84241
Smirdex

Η Smirdex αποτελεί μια απο τις εταιρίες ηγέτες στο χώρο κατασκευής λειαντικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε συνολική επιφάνεια έκτασης 32,000m2, η Smirdex παράγει ποιοτικά λειαντικά από το 1981.

Σήμερα, η επιχείρηση εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως.Το 85% της παραγωγής της αποστέλλεται στο εξωτερικό και το 15% διατίθεται στην ελληνική αγορά.

Η Smirdex πελάτης της Computer Consulting Ν. Αλμπανόπουλος & Σια ΟΕ από το 2004 και πελάτης της SingularLogic από το 1990 μας ανέθεσε την εξέλιξη του πληροφοριακού συστήματος με σκοπό να ενοποιήσουμε όλα τις επιμέρους πληροφορίες που τηρούσαν τα τμήματα (Excel ,Access) σε ένα ενιαίο πληροφορικό σύστημα έτσι ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη σε όποιο την χρειάζεται και όπου και αν χρειάζεται.

Η Computer Consulting Ν. Αλμπανόπουλος & Σια ΟΕ το 2016 ανέλαβε την ανάλυση σχεδίαση και υλοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος της Smirdex. 


Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Galaxy Enterprise της SingularLogic . Υλοποιήσαμε το module Διαχείριση και κοστολόγηση παραγωγής για να καλύψουμε τις απατήσεις της παραγωγής ,σχεδιάσαμε διαδικασίες και κανόνες για τα όλα τα τμήματα (Τμήμα Οικονομικό ,Τμήμα Εμπορικό ,Τμήμα προμηθειών , Τμήμα παραγωγής και μεταποίησης , Τμήμα έλεγχου έρευνας και Ανάπτυξης).

Η Smirdex από 01/01/2017 πλέον χρησιμοποιεί το νέο πληροφοριακό σύστημα με την εφαρμογή Galaxy Enterprise της SingularLogic